KEN DE RISICO’s OP HOOGTE
laat u deskundig informeren

Risico Inventarisaties & Evaluaties

Eyecatcher heeft de nodige expertise in het beoordelen van risicofactoren bij werkzaamheden op hoogte. Bij een opname op locatie brengen wij de aanwezige risicofactoren op uw dak in kaart. Door middel van een opname, het bekijken van de werksituatie, gesprekken en aangeleverde documentatie inventariseren wij de risico’s die kunnen ontstaan bij de verwachte of onverwachte werkzaamheden. Dit kunnen risico’s zijn die direct bij het betreden van het dak aanwezig zijn, maar ook gevaren bij het uitvoeren van specifieke werkzaamheden. Wij zetten de aanwezige risicofactoren vervolgens af tegen de mogelijke valgevaren bij de verwachte werkzaamheden. Hieruit volgt een advies per locatie, dakvlak of niveau in de vorm van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Met dit basisdocument weet u wat de vervolgstappen zijn om ongevallen bij werken op hoogte te voorkomen.

Download

AANPAK VANUIT DE RI&E
In het Plan van Aanpak wordt aangegeven welke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn om dakwerkzaamheden veilig en conform de wet- en regelgeving uit te voeren. De veiligheidsvoorzieningen die wij adviseren kunnen voorzieningen zijn die gevaren bij de bron aanpakken, collectieve voorzieningen en/of individuele veiligheidsvoorzieningen. De valbeveiliging die wij adviseren kan variëren van een tijdelijke tot permanent hekwerk, tijdelijke of permanente valbeveiliging in de vorm van staalkabellijnsystemen en ankerpunten tot waarschuwingspictogrammen voor (door)valgevaar. Als fabrikant en totaalleverancier van Permanente en Tijdelijke Valbeveiliging, levert Eyecatcher ook meteen de oplossingen en plaatsing van de benodigde voorzieningen.

RI&E VOOR UW PROJECT NODIG?
Wilt u een RI&E laten opstellen en een RI&E Plan van Aanpak ontvangen? Eyecatcher verzorgd de complete en deskundige Dak Risico Inventarisaties en Evaluaties. Naast het uitvoeren van een Dak RI&E kunt u bij ons ook terecht voor het keuren van valbeveiliging en de levering van PBM’s. Neem vandaag nog contact met ons op!